اخبار

بدور از مرز بندیهای سیاسی و جناحی با رویکرد پیشرفت با نگاه توسعه و برنامه ریزی تحولی بدنبال ایجاد منطقه ی توسعه یافته بر مدارفرهنگ،صنعت، تجارت و با اتکاء به اندیشه های متعالی ایران اسلامی در عرصه اقتصادی هستیم

دکتر علی طالبی معاون اجرایی و نظارت عملیاتی دبیرخانه شورای توسعه مکران طی مصاحبه ای با خبرنگار معاونت ارتباطات این شورا گفت:بدور از مرز بندیهای سیاسی و جناحی  با رویکرد پیشرفت با نگاه توسعه و برنامه ریزی تحولی بدنبال ایجاد منطقه ای توسعه یافته بر مدار فرهنگ، صنعت، تجارت و با اتکاء به اندیشه های متعالی ایران اسلامی در عرصه اقتصادی هستیم.

معاون اجرایی و نظارت عملیاتی دبیرخانه شورای توسعه مکران در پاسخ به اینکه با توجه به مسولیتتان در دبیرخانه توسعه سواحل مکران در صورت امکان تاریخچه ای از میزان توجه  به این منطقه در ادوار گذشته را بفرمایید گفت:

از زمانهای گذشته و در شعار دولتهای تشکیل شده در جمهوری اسلامی ایران خصوصا پس از 8 سال دفاع مقدس و ورود کشور به سازندگی و پیشرفت، موضوع تمرکززدایی از پایتخت و ایجاد قطب‌های توسعه در استان‌های کمتر توسعه یافته کشور مطرح ‌شده است. مطلعید در دهه 60 توسعه محورِ شرق و سالها بعد از آن توسعه شرق و غرب با اشاره به تفاوت بارز توسعه‌یافتگی میان مناطق شرقی و سایر نقاط کشور مطرح شد. سند چشم‌انداز ایران در 1404 که در سال 1382 مبتنی بر راهبردهای تدوین‌شده  توجه به ظرفیتها، مزیتها و تواناییهای همه جانبه و موقعیت جغرافیایی ایران اسلامی برای آینده است ابلاغ شد. در بندهای 3، 10 و 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1392 که در مقدمه تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران به آن اشاره دارد بر به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور اشاره‌ شده است. متعاقب آن در سال 1395 با تهیه وتدوین قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، مستند به ماده 68 قانون مذکور مجلس شورای اسلامی تشکیل «سازمان توسعه سواحل مکران» را به‌ عنوان سازمانی توسعه‌ای به تصویب رساند در مواد 2، 100 و 111 قانون برنامه ششم توسعه (1400-1396) به ‌صراحت به توسعه سواحل مکران اشاره ‌شده است. در سال 1398 هیئت محترم دولت وقت  «شورای توسعه سواحل مکران» را به تصویب رساند وبا تشکیل دبیرخانه ذیل وزارت راه و شهرسازی فرصت مغتنم و مناسبی برای بکارگیری ظرفیتها و توسعه در سواحل مکران پیش آمد این روند تا نیمه دوم سال 1400 ادامه داشت . لازم به یاد آوری است توجه به سواحل مکران و تلاش‌برای معرفی و بکارگیری ظرفیت های پنهان و آشکار آن مربوط به زمان حال نیست. مکران سال‎های متمادی در جنوب شرقی ایران درخشان بوده است اما آنچه باعث محرومیت و توسعه نیافتگی آن شده است پس از پیروزی انقلاب اسلامی هزینه های بالای سرمایه گذاری برای توسعه سبب شده تا دولت ها نتوانند از عهده توسعه این منطقه برآیند.برخی دولت ها برای توسعه این منطقه خواستار مشارکت سرمایه گذاران خارجی بودند،پیش شرطی که به دلیل محدودیت های قانون سرمایه گذاری و نبود سرمایه گذار مناسب عملا توسعه این منطقه را از دستور کار دولت ها برای توسعه خارج کرده بود از طرفی بی توجهی، بی برنامه بودن دولت های قبل از انقلاب اسلامی ایران  به جهت مشکلات اقتصادی کل کشور و کمبود های بودجه ای در تمام ادوار و توجه به مناطق نفت خیز و … باعث غفلت از سواحل زرخیز مکران شده بود. از زمانی که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اتکاء به نفت و اقتصاد تک محصولی ناپایدار را بزرگترین مشکل کشور دانستند و توجه  به تولید و صدور محصولات غیر نفتی و توجه اصولی به اقتصاد دانش بنیان و اصل 44 قانون اساسی و تمسک به اقتصاد مقاومتی و معرفی اقتصاد دریا پایه با داشتن 1400 کیلو متر ساحل را تنها راه برون رفت کشور از مشکلات اقتصادی موجود اعلام نمودند تلاش دولتها بر رعایت سیاستها و اصول و برنامه های ابلاغ شده قرار گرفت اما شواهد آشکار موید آنست که  توفیق چندانی در این زمینه نداشتند.

دکتر طالبی به این سوال که شرایط حال حاضر سازمان توسعه سواحل مکران چگونه است چه اقدامات خاصی اتفاق افتاده است؟ گفت:

با به روی کار آمدن دولت مردمی سیزدهم  اراده جدی تر و اقدام با برنامه منسجم تر  بر توسعه سواحل مکران با انتخاب آقای دکتر دهقان به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور و دبیر شورا احساس شد. در این شرایط ضمن توجه به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی )برای توسعه سواحل مکران دبیرخانه ای با ساختار متناسب ولی به جهت مضایق اداری و مالی در سطح محدود تشکیل شده است  لذا ضمن توجه به استفاده از ظرفیت فعالیتهای کارگروهی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی ضمن توجه  به سندهای بالادستی ،برنامه ریزی، مدلهای اجرایی و عملیاتی آنهامورد توجه قرار گرفته است.  لایحه اساسنامه تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران پس از حدود 7 سال تاخیر در مدیریت های گذشته تهیه و  باحمایت های ریاست محترم جمهوری در تاریخ 17/3/1402  به تصویب هیات محترم دولت رسید و مقرر شد با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد که با پیگیری های موثر دبیرخانه و همکاری عزیزان در هیات دولت و دفتر معاون محترم اول رئیس جمهور لایحه دو فوریتی در تاریخ 11/4/1402 به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید در جلسات تاریخ های 23/24 و30/5/1402 مجلس شورای اسلامی در جدول برنامه رسیدگی قرار گرفت به جهت تراکم لوایح و طرح ها متاسفانه مطرح نشد و با شروع مرخصی تابستانی دوهفته ای مجلس شورای اسلامی تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است. در اینجا باید به کلیاتی از اقدامات انجام شده اشاره ای داشته باشم هرچند هرگونه اقدام قابل قبول در این شرایط مشروط به داشتن ساختار و اختیارات متناسب با ماموریتها و وظائف محوله و بودجه متناسب با برنامه ها و نیازهای منطقه  است. سازمان توسعه سواحل مکران  که صرفا در قالب دبیرخانه اداره میشود طی یکسال گذشته توانسته چند قدم اساسی بردارد :

1-  ایجاد ردیف مستقل بودجه ای در قانون بودجه 1402 کشور تحت عنوان (مطالعه، راهبری و ایجاد زیرساختهای توسعه منطقه مکران) در سال 1402 یکی از موفقیت های دبیرخانه توسعه سواحل مکران است که با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی  لیست توزیع این بودجه طی ماه گذشته برابر اولویتهای مدنظر نماینده محترم ویژه رییس جمهورو دبیر شورا  برای تخصیص یه طرحهای زیرساختی  منظقه مکران نهایی شده است  برنامه تنظیمی جناب آقای دکتر دهقان برای نحوه هزینه کرد بودجه حداقلی 1402 در دبیرخانه توسعه سواحل مکران که ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران نیز حامی آن است  برای اجرای طرح های زیر ساختی ، زود بازده، عام المنفعه، دانش بنیان و ملی است اما آیا اجرای طرح ها و پیشرفت آنها با سرعت و دقت مورد نظر ایشان اتفاق می افتد؟ آیا چشم انداز 1404 هنوز در مقابل چشمان مسئولین قراردارد؟

2- تهیه و تدوین لایحه تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران که در قانون مربوطه برآن تاکید شده است

3- تصویب لایحه مذکور در هیات محترم وزیران و ارسال آن با دو فوریت به مجلس شورای اسلامی  و حضور در جلسات کارشناسی کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی برای دفاع از دوفوریت وبلافاصله دفاع از  محتوای لایحه

4- دعوت از سرمایه گذاران و مجریان علاقمند و موفق برای اجرای طرحهای صنعتی ،کشاورزی ،گردشگری و…..با همت معاونت اقتصادی و جذب سرمایه گذاری دبیرخانه

5- تعیین مشاور برنامه ریزی و شهرسازی و عقد قرارداد جهت مطالعات تفضیلی 1/5000 در معاونت مطالعات راهبردی  و برنامه ریزی دبیرخانه

6- تشکیل دبیرخانه توسعه مکران در وزارتخانه ها و دستگاههای مرتبط

7- برگزاری 5 جلسه شورای اجرایی توسعه مکران با حضور نمایندگان دستگاهها در ذیل معاونت مربوطه

8- تشکیل کارگروههای حقوقی و اجرایی دبیرخانه و تهیه تفاهم نامه نهایی برای امضاء بین دبیرخانه توسعه سواحل مکران با وزارتخانه و سازمانهای  مربوطه حسب دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران  که این مهم طی روزهای آینده در حضور معاون محترم اول رئیس جمهور امضاء و اجرایی خواهد شد بدیهی است  امضاء تفاهم نامه ها  باعث خواهد شد تا با انتقال اختیارات و وظایف و ماموریتها تا تصویب اساسنامه و تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران اقدامات با محوریت دبیرخانه توسعه سواحل مکران جدی تر ، هم افزاتر وبا تعامل بیشتر  پیگیری شود

باید اذعان کرد به رغم اقدامات انجام شده منطقه از نبود موارد ذیل در سختی بسر می برد   فقدان سازمانی منسجم و پویا ، نبود برنامه اجرایی یکپارچه ، كند بودن روند تصویب برنامه ها و درخواستهای دبیرخانه ، فقر چند بعدی (حاشیه نشینی ، خدمات عمومی ضعیف، محرومیت مفرط ناشی از عدم توسعه یافتگی منطقه ، پایین بودن شاخص های برخورداری اجتماعی ، نبود یا نقص مشهود در زیرساخت های اساسی مانند شبکه راه ، راه آهن، فرودگاه ،  آب و انرژی

متناسب نبودن قوانین، مقررات و ساز وکارهای اداری موجود با الزامات پیشرفت و توسعه ضرورت ایجاد ساختاری  قانونی در جلب و تشویق برای  مشارکت سرمایه گذاران خارجی ،  پایین بودن بهره وری فعالیت های تولیدی و خدماتی ( کشاورزي، شیلات، گردشگری و … ) و فقدان زمینه توسعه مراکز دانشی و فناورانه و شرکت های دانش بنیان در منطقه و نبود قابلیت ها و زیرساخت های زیست بوم کارآمد توسعه علمی و فناوری و کارآفرینی دانش بنیان در منطقه از یک طرف و سرعت زياد رقباي منطقه اي ايران نظير امارات، عمان، قطر، و پاكستان و حتي عربستان و هندوستان در توسعه بنادر و سواحل خود با مشاركت سرمايه گذاران خارجي باعث می شود تا احساس تکلیف و وظیفه افزایش یابد و مسولیتها در سازمان توسعه سواحل مکران سنگین تر شود ولذا نیاز به تلاشهای مضاعف و همکاری تمام عیار عوامل حاکمیت را افزایش میدهد

مردم عزیز میدانند  ایجاد و تقویت زیرساختهای ملی و محلی مقدمه پیشرفت و آبادانی در منطقه است که نتیجه آن در گام نخست  محرومیت زدایی و در وهله دوم تقویت انگیزه و اعتماد مردم  نسبت به فعالیتهای در حال شکل گیری در منطقه  است بدین معنی ایجاد و تقویت زیرساختهای حیاتی شامل شریانهای حمل و نقل (جاده ای، ریلی وهوایی )و شبکه های خدمات رفاهی آب و برق و ارتباطات و انرژی از ضرورتهای اساسی است.که به ایجاد قطبهای صنعتی، کشاورزی و گردشگری کمک خواهد کرد. همه می‌دانیم این منطقه به جهت وجود منابع انسانی بااستعداد غنی است . فرهنگ و سوابق تاریخی ،سخت کوشی مردمان این منطقه می‌تواند به توسعه همه جانبه و متوازن منطقه بیانجامد. بدیهی است مهارتهای علمی و اجتماعی برای ورود به بازار کار و اشتغال در مراکز صنعتی، کشاورزی و گردشگری و در تمام جوامع ضرورت دارد. لذا هم پیوندی بین نیروی کار ماهر و متخصص و توسعه زیرساخت‌های اساسی و بارگذاری صنایع بزرگ و کوچک در تمام عرصه ها و دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی می تواند منطقه مکران را بعنوان پیشران در تمام عرصه ها قرار دهد. از طرفی توسعه سواحل مکران میتواند باعث تقویت مناطق بلافصل و در نهایت سرزمین مادری یعنی جمهوری اسلامی ایران شود، هرچند که طی یکسال گذشته اقدامات موثر ،امیدآفرین و قابل توجهی صورت گرفته است به‌ رغم همه این تلاش ها و قوانین وضع‌شده، مشاهده میدانی در منطقه مکران پیشرفت چشم گیر  برای توسعه را در طول سال‌ها گذشته را نشان نمی‌دهد.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که شما فکر میکنید چه میزان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای تصویب لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران در مجلس شورای اسلامی  نگاه مثبت دارند چنین گفت:

اجازه بدهید در این جا برای شفاف شدن موضوع  توضیحاتی را عرض کنم:

بعد از تاکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در سال 1386 و متعاقب آن در چندین بازدید یا دیدارهای ایشان با مسئولین ضرورت توجه به سواحل مکران تبیین نمودند و این مهم بر کسی پوشیده نیست، هرچند از دولتهای گذشته انتظاری که برای توسعه این منطقه می رفت محقق نشده است

در سال 1395 مجلس شورای اسلامی برابر ماده 68 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اجازه تأسیس سازمان توسعه سواحل مکران به عنوان سازمان توسعه ای با شخصیت شرکتی صادر کرد. این سازمان به صورت مستقل و با هدف اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور، تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، انسان ها، نواحی و سواحل جزایر کشور به حمایت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته ایجاد شد و…..هرچند اشکالاتی به فرآیند های اجرای این قانون گرفته می شود اما آنچه مهم است توجه به ایجاد ساختاری متمرکز با اختیارات کامل برای تنظیم مدل های توسعه و جذب و تشویق سرمایه گذاری خارجی ایجاد ساختاری چابک و پویا و بکارگیری تمام ظرفبت ها در قالب قانون نحوه تشکیل و اداره مناطق آزاد صنعتی،تجاری وگردشگری است.

این روزها بعد از 7 سال لایحه تشکیل سازمان توسعه مکران در مجلس شورای اسلامی آماده تصویب توسط نمایندگان محترم است  اهمیت تصویب لایحه تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران برای خیلی از اقشار مشخص و محرز است و بنظر میرسد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای محترم دولت مردمی سیزدهم در این خصوص به نقطه اشتراک وهماهنگی کم نظیر رسیده اند لذا معتقدم:

  • هر کس دل در گرو اجرای فرامین و منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) دارد حتما در جهت تصویب لایحه تلاش خواهد کرد، بدیهی است تشکیل و ایجاد ساختار سازمان توسعه سواحل مکران، برنامه ریزی و تهیه و استفاده از ظرفیت بودجه تعیین شده برای پیشرفت و توسعه منطقه مشروط به تصویب لایحه تشکیل سازمان توسعه ی سواحل مکران است.
  • هر کس لباس کمک به کاهش فقر و محرومیت به تن کرده و تلاش می کند تا با توسعه فراگیر و متوازن، منطقه مکران را در مسیر پیشرفت و آبادانی و جایگاه حقیقی خود بنشاند حتماً در جهت تصویب لایحه تلاش خواهد کرد.
  • هرکس خود را انقلابی، مردمی و دلسوز کشور می داند و انقلاب اسلامی را انقلاب اقشار محروم و خود را فرزند وطن میخواند چرا در جهت تصویب لایحه ی تشکیل سازمان توسعه ی سواحل مکران که بخش اعظم همت آن توسعه برای رفع محرومیت است تلاش نکند.
  • مقدمه و شروع اقدام برای توسعه نیازبه اندیشه و تفکر توسعه ای دارد قطعا کسانیکه اندیشه توسعه را در عمل ساری و جاری می کنند می دانند لایحه اساسنامه سواحل مکران برای یک امر توسعه ای ، اعتقادی برای پیشرفت سواحل مکران و جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است  چرا دلسوزانه تلاش نکنند؟

همه می دانیم قواعد و  قوانین کشور چه در سرزمین مادری و چه در مناطق آزاد … پاسخگوی همه ی تحولات مورد نیاز برای آبادانی کشور نیست لذا طرحی نو می‌خواهدو افرادی که در فکر و ذهن و در عمل تحول و پیشرفت و توسعه را پذیرفته و مقید و مجری آن هستند اندیشه توسعه محور مقدم بر ادعای تحول و پیشرفت است لذا اندیشه های توسعه گرا اگر به کمک مجریان بیایند  می توانند منشا خیر و برکت برای منطقه باشند.

معاون اجرایی و نظارت عملیاتی دبیرخانه شورای توسعه مکران در جواب اینکه بعد از اقداماتی که اشاره کردید چه فرآیندها یا مدلهایی برای توسعه سواحل مکران مورد توجه قرار گرفته است پاسخ داد:

فرض بر این است اگر کشوری برنامه و الگوی پیشرفت نداشته باشد، همه دستاوردهای  ملی و ارزشمند بر باد می‌رود و برای داشتن این الگو باید نخبگان ، دولتمردان ،و نمایندگان مردم با هم تفاهم کنند. در این شرایط ما باید الگوی توسعه و مدل توسعه سازگار با شرایط خود را طراحی کنیم؛

یکی ازروشهای توسعه که در کشور ما به آن کمتر توجه شده توجه به اقتصاد دریا است که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم هست  در همین رابطه خداوند  در آیه 14 سوره مبارکه نحل می فرماید:وَ هُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِیّاً وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَها وَ تَرَ الْفُلْکَ مَواخِرَ فِیهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ؛او کسی است که دریا را مسخّر (شما) ساخت تا از آن، گوشت تازه بخورید و زیوری که آن را بر خود می‌پوشانید (همچون مروارید) از آن استخراج کنید و کشتی‌ها را می‌بینی که سینه دریا را می‌شکافند تا شما (به تجارت بپردازید و) از فضل خدا بهره گیرید، شاید شکر او را به جای آورید.

پیرو منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) می دانیم که توسعه دریا محور و اقتصاد دریا  تلاشی  منسجم و کارآمد  برای استفاده از ظرفیت منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها ،دریاها برای  افزایش تولید ناخالص داخلی است اقتصاد دریا محور راهبردی است اساسی و تحول آفرین و توسعه ای برای ایجاد و تقویت  ،زیرساختهاو ارتباطات و به کارگیری صنایع و اشتغال در دریاها و سواحل است مردم عزیز خوب می دانند سواحل بسیار مناسب وارزشمندی خداوند دراختیار ما قرار داده است  اغلب کشورها ومناطق ویژه توسعه یافته  وموفق بین المللی به صورت مستقیم غیرمستقیم از دریا به عنوان داده یا مواد اولیه استفاده میکنند و به دریا متکی و بخوبی از آن بهره مندهستند

به نظر می رسد می توان اقتصاد دریا پایه را به حوزه های متنوعی شامل حمل ونقل دریایی، ساخت و تعمیر کشتی ، انرژیهای تجدیدپذیر، گردشگری دریایی وشیلات و صنایع وابسته به آب و مواد معدنی محصولات غذايي دريايي تقسیم کرد که البته این بخشی از حوزه های متنوع اقتصاد دریا پایه است.  ببینید ظرفیت بسیار عظیمی است که می تواند در اختیار پیشرفت و توسعه مردم منطقه و ایران عزیز قرار گیرد.

دکتر طالبی در خصوص اینکه مردم در چه بخشی از فرآیند توسعه در سواحل مکران قرار دارند ؟اصلا قرار است نقشی داده شود یا نه گفت:

یکی از مسائلی که مناسب است در اینجا به آن بعنوان روند توسعه اشاره شود توجه به مشارکت مردم وظهور اندیشه تحول و توسعه در مردم است یعنی توجه به برنامه ریزی مشارکتی در منطقه مکران باست که در آن در تعامل با مدیران و کارشناسان دولتی ، مردم هم مشارکت در هدف­گذاری و اجرای برنامه داشته باشند. برپا ساختن سازوکارهایی برای بحث وگفت­وگو با حضور اقشار گوناگون مردم درقالب نهادهای مدنی مثل اصناف، انجمن­ها، اتحادیه­ ها، احزاب و انواع سمن ­ها تحقق ­پذیر است. نقش رسانه­ هایی مثل مطبوعات، رادیو تلویزیون، فضای مجازی به عنوان بستر این گفت­وگوها،بسیار مهم هستند و این، نیازمند ایجاد فضای آزاد برای اظهار نظر و تشویق اقشار مختلف مردم برای شرکت در گفت­وگوهای مربوطه است که مقدمات آن بلافاصله  با تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران و حل محدودیت های مدیریتی موجود  فراهم خواهد شد.

به اعتقاد صاحبنظران برای تحقق برنامه­ ریزی مشارکتی می­بایست در مرحله اول با استفاده از دانشگاه­ ها، رسانه­ های محلی و با تشکیل جلسات، بحث و گفت­وگوی وسیع راه انداخت و گروه ­های مختلف مردم را درقالب نهادهای مدنی بر حسب صلاحیت به شرکت در این گفت­وگوهای هدفمند تشویق کرد.

واقعیت این است که جهان امروز مملو از رقابت بر دانش و فناوری­ های برتر است و برای پاسخ­گویی به مسائل مختلف، تشخیص شرایط جدید نظام بین­ الملل و بازبینی و تطبیق توان داخلی با شرایط بین المللی ضروری است، بنابراین، اگر مردم جامعه ای بخواهند می‌توانند به پیشرفت و توسعه مد نظر برسند و چنانچه در جامعه ای تقاضای توسعه وجود نداشته باشد  اگر کل جهان هم بخواهند در این جامعه توسعه ایجاد کنند این ممکن نخواهد بود.

ملاحظه می‌شود، توسعه در جامعه ای رخ می‌دهد که مردم آن جامعه ارادۀ توسعه داشته باشد پس می‌توان گفت توسعه در اثر کـردار توسعه ای حاصل آید نه در اثر گفتار. لذا محوریت توسعه اجتماع محور با اقناع کنشگران محلی و مشارکت اجتماعی حداکثری جامعه محلی در فرایند پیشرفت منطقه می تواند موثر و سازنده  باشد.

اگر این سازمان( سازمان توسعه سواحل مکران ) برابر با مدلها و شیوه هایی که در اساسنامه تبیین شده تشکیل بشود می تواند هماهنگ با برنامه های تحولی آقای دکتر دهقان نماینده محترم ویژه رئیس جمهور، در تعامل نزدیک و هم افزا با دیگر بازیگران اجرایی و عملیاتی کشور در بخش های دولتی، خصوصی، تعاونی همکاری موثر و تحول آفرین محقق خواهد شد. تاسیس سازمان با ساختاری چابک، عملیاتی و توسعه ای در این منطقه با استفاده از بودجه مصوب و درآمدهای قانونی ظرفیت های اساسنامه تشکیل سازمان با سرعت و جدیت بیشتر به منصه ظهور خواهد رسید.

علاوه بر موارد پیش گفته، زمینه ها و عناوین مهم برنامه ای که برای آینده توسعه سواحل مکران پس از تصویب اساسنامه و تشکیل سازمان تدوین شده است  عبارتند از ظرفیت سازی برای حمل ترکیبی میلیونها  تن کالا  در بخش دریایی و جذب حدود 8 میلیون نفری مسافر و 2/5 میلیون تنی بار در بخش هوایی، برخورداری از سهم 10 درصدی در تولید ناخالص ملی، ایجاد صنایع دانش بنیان و توسعه بازار با هدف داشتن سهم متناسب در بازارهای جهانی

ارتقای سرمایه انسانی و تنظیم ارتباط مؤثر با منطقه و استقرار نهاد مدیریت قوی و کارآمد

ایجاد مشوق ها و بستر های قانونی لازم ؛ اعتماد آفرین و اطمینان بخش برای جذب سرمایه (داخلی و خارجی)

استفاده از قوانین تسهیلگر و رافع موانع اداری و بروکراتیک برای امر سرمایه گذاری به خصوص در زیرساخت های اساسی ( بنادر ، راه ، ریل ، فرودگاه ، آب ، برق و گاز ) مدیریت مسئله زمین و آب و توجه به اقتصاد مرز و تنظیم زنجیره لجستیک

تحکیم وگسترش روحیه ی امیداوری و ترسیم آینده ای پر رونق، شکوفا، برخوردار وبهره مند ار لحاظ مادی و معنوی در جامعه محلی با تاکید بر اولویت توسعه محلی و مردم از برنامه های کلان اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است

امیدوارم شرایط موجود که فضای مثبت برای تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران است با همت تمام دست اندرکاران موثر نظام خصوصا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی  به سمت پیشرفت و آبادانی و رفاه و آرامش برای ایران اسلامی باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا