تاریخچه

مصوبه هیئت وزیران در خصوص تشکیل شورای توسعه سواحل مکران

دکتر دهقان

  • انتخاب دکتر دهقان به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور و دبیر شورای توسعه سواحل مکران
  • تدوین برنامه کوتاه مدت «افق ۱۴۰۴»، میان مدت «افق ۱۴۰۸»، بلندمدت «افق ۱۴۱۵» توسعه سواحل مکران با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط طی سال ۱۴۰۱
  • شناسایی مشکلات و چالش‌های اصلی پیش روی توسعه سواحل مکران و اولویت‌بندی آنها به منظور رسیدگی در جلسات شورا
  • پیگیری تصویب اساسنامه و تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران وفق «ماده ۶۸» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
  • تکلیف دستگاه‌های ملی و استانی به هماهنگی همکاری و پاسخگویی به دبیرخانه در خصوص اجرای برنامه‌ها و طرح پروژه‌های مرتبط با منطقه

 

حکمرانی مکران، چالش‌های انبوه، راهکارهای موجود
آنچه برمکران گذشت

۱۳۸۷: دستور و ابلاغ فرماندهی كل قوا مبنی بر استقرار نیروی دریایی راهبردی ارتش در شرق تنگه هرمز و تأکید بر استفاده از مزیت‌ها و قابلیت‌های با ارزش منطقه.

۱۳۹۱: پیگیری مصوبات سفر رهبری و تشکیل کارگروه ویژه در هیئت دولت وقت به ریاست معاون اول ریاست جمهور.

۱۳۹۲: مصوبه ۵۵۱ شورای عالی امنیت ملی در دولت یازدهم و تشکیل ستاد توسعه مکران در وزارت دفاع با حضور ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده نداجا و تعدادی از وزرا.

۱۳۹۵: تصویب ماده ۶۸ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با موضوع شکل‌گیری سازمان توسعه سواحل مکران با قانون مناطق آزاد.

۱۳۹۵/۱۳۹۶: برگزاری دو همایش بین‌المللی توسعه سواحل مکران از سوی ستاد توسعه با حضور مدعوین داخلی و خارجی.

۱۳۹۶/۱۳۹۷: بررسی کارشناسی دو نسخه پیشنهادی اساسنامه سازمان (ماده ۶۸) در۱۷جلسه تخصصی در دبیرخانه اجتماعی هیئت دولت و تصمیم به مسکوت ماندن و اجرایی نشدن ابتکار سازمان در این دبیرخانه.

۱۳۹۸: استفاده از ظرفیت اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی برتشکیل شورا با اختیارات هیئت دولت از سوی معاون اول رئیس‌جمهور وقت و تغییر مدیریت مکران از ستاد به شورای توسعه مکران ذیل معاون اول.

۱۳۹۴-۱۳۹۹: مطلعه و نگارش ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران از سوی دانشگاه شهید بهشتی و تصوب در شورای عالی معماری و شهرسازی وشورای عالی آمایش.

۱۳۹۹: تفویض اختیار مسئولیت شورای توسعه سواحل مکران به وزارت راه و شهرسازی از جانب معاون اول.

۱۴۰۰: بازگشت مصوبه هیئت دولت و بازگشت اختیارات از وزارت راه و شهرسازی به معاونت اول.

دکمه بازگشت به بالا