اخبار

حکم جدید رئیس جمهور به دکتر دهقان

به استناد تبصره (2) بند (الف) مصوبه جلسه مورخ 1401/06/20هیئت محترم وزیران،دکتر دهقان به عنوان «نماینده ویژه رئیس جمهور برای انچام امور اجرایی در بند (پ) مصوبه» منصوب شد.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا